Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Ey Hâlik u ey Lâ-yezâl
Makamı:
Hicaz
Bestekarı:
Hüseyin Sebilci(Hâfız)
Söz Yazarı:
Sultan II.Mustafa (İkbâlî)
Formu:
İlahi
Usulü:
Sofyan
REPno:
16194