Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Ey hevâî meşreb oldun bâisi berbâdımın
Makamı:
Hicaz
Bestekarı:
Şevkî Bey
Söz Yazarı:
Nâbizâde Nâzım Bey
Formu:
Şarkı
Usulü:
Ağır Aksak
REPno:
4152