Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Ey rûh-i revân dilber-i nâzende vü cânım
Makamı:
Hicaz
Bestekarı:
Hayri Yenigün
Söz Yazarı:
Hayri Tümer
Formu:
Şarkı
Usulü:
Aksak
REPno:
4231