Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Eyâ gafil aç gözünü bir bak bu dünyâ hâline
Makamı:
Hicaz
Bestekarı:
Hacı Şâkir Ef.(Hopçuzâde)
Söz Yazarı:
Eşrefoğlu Rûmî
Formu:
İlahi
Usulü:
Düyek
REPno:
16316