Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Eyyâm-ı safâ geçti diye ağlama bülbül
Makamı:
Hicaz
Bestekarı:
Neyzen Rızâ Bey
Söz Yazarı:
_
Formu:
Şarkı
Usulü:
Aksak
REPno:
4365