Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Farkı yok bir Cennet-âbâd'ın bugün vîrâneden
Makamı:
Hicaz
Bestekarı:
Hânende Bülbül Ali Bey
Söz Yazarı:
F. Nafiz Çamlıbel
Formu:
Şarkı
Usulü:
Ağır Aksak
REPno:
4382