Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Feyz-i aşkın öyle mûcizdir ki ey rûh-i şebâb
Makamı:
Hicaz
Bestekarı:
Ekrem Karadeniz
Söz Yazarı:
Mahmut Kemal (İbn'ül Emin)
Formu:
Şarkı
Usulü:
Müsemmen
REPno:
13420