Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Firâkınla zâlim harâb oldu can
Makamı:
Hicaz
Bestekarı:
Şevkî Bey
Söz Yazarı:
R. Mahmut Ekrem
Formu:
Şarkı
Usulü:
Aksak
REPno:
4471