Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Gâh akarken hüznü eyyâm-ı hazânın Göksu'da
Makamı:
Hicaz
Bestekarı:
Yılmaz Karakoyunlu
Söz Yazarı:
Y. Kemal Beyatlı
Formu:
Şarkı
Usulü:
Müsemmen
REPno:
17286