Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Gam u âlâm beni her an safâ vü neş'eyâb eyler
Makamı:
Hicaz
Bestekarı:
Şevkî Bey
Söz Yazarı:
Halid Bey
Formu:
Şarkı
Usulü:
Aksak
REPno:
4527