Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Gamzesi bir tir-i sevdâ dîdeler sayyâd-ı dil
Makamı:
Hicaz
Bestekarı:
M. İsmail Hakkı Bey
Söz Yazarı:
_
Formu:
Şarkı
Usulü:
Yürük Semai
REPno:
4535