Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Gonce-i nâzende hâli gülşen-i ikbâl iken
Makamı:
Hicaz
Bestekarı:
Lem'î Atlı
Söz Yazarı:
_
Formu:
Şarkı
Usulü:
Ağır Aksak
REPno:
4996