Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Gönlümü mir'at-ı hüsnün seyri hayran eyledi
Makamı:
Hicaz
Bestekarı:
Hacı Fâik Bey
Söz Yazarı:
_
Formu:
Şarkı
Usulü:
Devr-i Hindi
REPno:
5110