Ana sayfa Hakkında Yardım
Müzik:
Nota:
nota
Eser Adı:
Aman ey şûh-i nâzende
Makamı:
Acembuselik
Bestekarı:
Hâfız Mehmet Efendi
Söz Yazarı:
_
Formu:
Şarkı
Usulü:
Oynak
REPno:
429