Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Göz gördü gönül sevdi seni ey yüzü mâhım
Makamı:
Hicaz
Bestekarı:
Alâeddin Yavaşca
Söz Yazarı:
Süleyman Nahîfî Efendi
Formu:
Yürük Semai
Usulü:
Yürük Semai
REPno:
18348