Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Gündüzüm karanlık gecem uykusuz
Makamı:
Hicaz
Bestekarı:
Râkım Elkutlu
Söz Yazarı:
F. Edib Baksı
Formu:
Şarkı
Usulü:
Curcuna
REPno:
5785