Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Hâlime rahm eyleyip gûş etmedin efganımı
Makamı:
Hicaz
Bestekarı:
Mardik
Söz Yazarı:
_
Formu:
Şarkı
Usulü:
Ağır Aksak
REPno:
5952