Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Halka-i zülfün dili bend eyledi sevdâya âh
Makamı:
Hicaz
Bestekarı:
M. İsmail Hakkı Bey
Söz Yazarı:
_
Formu:
Şarkı
Usulü:
Devr-i Hindi
REPno:
5958