Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Hasret-i rûyinle giryân olduğum demdir bu dem
Makamı:
Hicaz
Bestekarı:
Gevrekzâde Mustafa Ağa
Söz Yazarı:
Ârif Hikmet Dede
Formu:
Beste
Usulü:
Çenber
REPno:
6021