Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Hasretle bu şeb dîdelerim kana boyandı
Makamı:
Hicaz
Bestekarı:
Memduh İmre (Hâfız)
Söz Yazarı:
_
Formu:
Şarkı
Usulü:
Curcuna
REPno:
6054