Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Hep sâye-i vaslında gönül şâd olacakken
Makamı:
Hicaz
Bestekarı:
Tanbûri Cemil Bey
Söz Yazarı:
_
Formu:
Şarkı
Usulü:
Sengin Semai
REPno:
6235