Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Hüsn-i güftârın senin ey meh-lika
Makamı:
Hicaz
Bestekarı:
Ali Rif'at Çağatay
Söz Yazarı:
_
Formu:
Şarkı
Usulü:
Düyek
REPno:
6519