Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
İptilâ-yı derd-i aşkın var mı doktor çâresi
Makamı:
Hicaz
Bestekarı:
Kanûni Nasib
Söz Yazarı:
_
Formu:
Şarkı
Usulü:
Ağır Aksak
REPno:
6721