Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
İstanbul çok perişan geldi halin doğrusu
Makamı:
Hicaz
Bestekarı:
Selâhattin Altınbaş
Söz Yazarı:
Halil Soyuer
Formu:
Şarkı
Usulü:
Düyek
REPno:
22794