Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
İzzet Baba Bolu'da izler bırakıp gittin
Makamı:
Hicaz
Bestekarı:
M. Şen Sancakoğlu
Söz Yazarı:
Uğur Gür
Formu:
Şarkı
Usulü:
Düyek
REPno:
18537