Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Kaderin ahkâmı kolumu büktü
Makamı:
Hicaz
Bestekarı:
Medenî Aziz Ef.
Söz Yazarı:
_
Formu:
Şarkı
Usulü:
Sofyan
REPno:
6843