Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Aşk ateşiyle bülbül ötünce
Makamı:
Acemkürdi
Bestekarı:
Fâruk Kestiren
Söz Yazarı:
Fâruk Kestiren
Formu:
Şarkı
Usulü:
Aksak
REPno:
640