Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Kaldın garip ey andelîp feryâd edip ölsen yazık
Makamı:
Hicaz
Bestekarı:
Fâruk Şâhin
Söz Yazarı:
Azmi Aytaç
Formu:
Şarkı
Usulü:
Raks Aksağı
REPno:
15599