Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Kara sevdâ gibi rûhumda duran gözlerini
Makamı:
Hicaz
Bestekarı:
Selâhattin Pınar
Söz Yazarı:
M. Nafiz Irmak
Formu:
Şarkı
Usulü:
Aksak
REPno:
7017