Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Kudretin kâfi değildir sûz-i âh ü zârıma
Makamı:
Hicaz
Bestekarı:
Hacı Arif Bey
Söz Yazarı:
_
Formu:
Şarkı
Usulü:
Devr-i Hindi
REPno:
7287