Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Ateş-i aşkınla cânâ oldum dîvâneden beter
Makamı:
Acemkürdi
Bestekarı:
Osep Ağa (Ebeyan)
Söz Yazarı:
_
Formu:
Beste
Usulü:
Berefşan
REPno:
813