Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Lûtfunu ağyâre kıl ey bî-vefâ
Makamı:
Hicaz
Bestekarı:
Lâtif Efendi
Söz Yazarı:
_
Formu:
Şarkı
Usulü:
Devr-i Hindi
REPno:
7419