Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Mahmur bakışın mest ü harâb eyledi şimdi
Makamı:
Hicaz
Bestekarı:
A. Mükerrem Akıncı
Söz Yazarı:
_
Formu:
Şarkı
Usulü:
Semai
REPno:
7433