Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Matla-i nûr-i ilâhidir yüzün yâ Mustafa
Makamı:
Hicaz
Bestekarı:
Hüseyin Sebilci(Hâfız)
Söz Yazarı:
Hakkı
Formu:
İlahi
Usulü:
Devr-i Hindi
REPno:
16017