Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Mehcûr olalı hayli zamandır o civandan
Makamı:
Hicaz
Bestekarı:
Lavtacı Andon
Söz Yazarı:
_
Formu:
Şarkı
Usulü:
Aksak
REPno:
7556