Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Meşreb-i âvâremi sanma dönek
Makamı:
Hicaz
Bestekarı:
Selânik'li Ahmet Ef.
Söz Yazarı:
_
Formu:
Şarkı
Usulü:
Curcuna
REPno:
7657