Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Mey değil de sunduğun yâr zehr-i câm olsun içir
Makamı:
Hicaz
Bestekarı:
Fehmi Tokay
Söz Yazarı:
Melek Hiç
Formu:
Şarkı
Usulü:
Devr-i Hindi
REPno:
7682