Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Meyle teskin eyle sâkî âh-ı âteş-zârımı
Makamı:
Hicaz
Bestekarı:
Hacı Arif Bey
Söz Yazarı:
_
Formu:
Şarkı
Usulü:
Ağır Aksak
REPno:
7701