Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Milk-i cihan sultânı Abdülkâdir Geylâni
Makamı:
Hicaz
Bestekarı:
Hâfız Yusuf Efendi
Söz Yazarı:
Şevkî
Formu:
İlahi
Usulü:
Düyek
REPno:
14322