Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Menba-ı ilm-i Hüdâ'sın yâ Muhammed Mustafa
Makamı:
Acem
Bestekarı:
Selâhattin Demirtaş
Söz Yazarı:
İsmail Hakkı(Bursavî)
Formu:
İlahi
Usulü:
Düyek
REPno:
14288