Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Müheyyâ oldu meclis sâkiyâ peymâneler dönsün
Makamı:
Hicaz
Bestekarı:
M. Nezih Albayrak
Söz Yazarı:
Bâkî
Formu:
Ağır Semai
Usulü:
Aksak Semai
REPno:
7770