Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Müptelâ-yı derd-i hicrandır gönül
Makamı:
Hicaz
Bestekarı:
Hacı Fâik Bey
Söz Yazarı:
_
Formu:
Şarkı
Usulü:
Ağır Aksak
REPno:
7797