Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Müştâk-ı visâlin oldu gönlüm
Makamı:
Hicaz
Bestekarı:
Râkım Elkutlu
Söz Yazarı:
N. Hilmi Özeren
Formu:
Şarkı
Usulü:
Semai
REPno:
7817