Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Müştâkına göster o güzel çehreni kaçma
Makamı:
Hicaz
Bestekarı:
Râkım Elkutlu
Söz Yazarı:
N. Hilmi Özeren
Formu:
Şarkı
Usulü:
Ağır Sengin Semai
REPno:
7815