Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Nabzım ele almakta tabîb çâre ne söyle
Makamı:
Hicaz
Bestekarı:
Şeyh Edhem Ef.
Söz Yazarı:
Esadpaşazâde Said Bey
Formu:
Şarkı
Usulü:
Ağır Aksak
REPno:
7843