Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Nâle-i feryâdına bâis nedir bülbül sesin
Makamı:
Hicaz
Bestekarı:
Erdinç Çelikkol
Söz Yazarı:
Dertli
Formu:
Şarkı
Usulü:
Devr-i Hindi
REPno:
7862