Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Ne kara günlere kaldım gam-ı hicrânından
Makamı:
Hicaz
Bestekarı:
Hacı Arif Bey
Söz Yazarı:
_
Formu:
Şarkı
Usulü:
Curcuna
REPno:
8031