Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Ne nâz-ı dilber ile nâil-i meram oluruz
Makamı:
Hicaz
Bestekarı:
M. Nezih Albayrak
Söz Yazarı:
_
Formu:
Beste
Usulü:
Zencir
REPno:
8040