Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Ne yüzümde nefesi ne gözümde neş'esi
Makamı:
Hicaz
Bestekarı:
Erdinç Çelikkol
Söz Yazarı:
Selâhattin Özgü
Formu:
Şarkı
Usulü:
Aksak
REPno:
8099