Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Nerde âteş-i aşkın vâdin nerede kaldı
Makamı:
Hicaz
Bestekarı:
Alâeddin Yavaşca
Söz Yazarı:
Nezihe Becerikli
Formu:
Şarkı
Usulü:
Aksak
REPno:
18346